Studium hydratace rychlovazného cementu měřením hydratačního tepla cementové pasty, cementové malty a betonové směsi

V článku je popsáno porovnávací měření hydratačního tepelného výkonu a hydratačního tepla cementové pasty, cementové malty a betonové směsi s cementem CEM I 42,5R Mokrá speciálním kalorimetrem umožňujícím práci se vzorky o hmotnosti až 1 500 g. V rámci chyb měření není nalezen rozdíl mezi hydratačním teplem cementu v cementové pastě, maltě a betonové směsi za shodných podmínek. Ukazuje se tedy, že v daném případě vliv kameniva na hydratační teplo je zanedbatelný.

Předplatitel

Přihlášení uživatelé si mohou stáhnout celý článek v PDF.

Dizertace FAST Ostrava

Lokalizace bytové výstavby v podmínkách sídelních a průmyslových aglomerací

Předmětem práce je analýza bytové výstavby z pohledu její lokalizace v podmínkách ostravské sídelní a průmyslové aglomerace.

Nový ztužující stěnový systém vertikálních konstrukcí

Jedním z netradičních řešení zajištění tuhosti, a především odolnosti staveb vůči živlům, může být v budoucnu i nový kruhový ztužující systém, který svými parametry slibuje zajímavý potenciál.


Všechny Dizertace FAST Ostrava

Aktuality

Znalecká činnost v prostředí EU a dalších vybraných státech včetně Ruska

Vácha, V. – Kratěna, J. – Zacharov, S.

Požární bezpečnost staveb

Sylabus pro praktickou výuku
Pokorný, M.


Všechny Aktuality

Dizertace ČVUT

Problematika kvílivého hluku z tramvajové dopravy

Autorka pátrá po vzniku kvílivého hluku pro průjezdu tramvaje, a zejména se stará o prevenci tohoto hluku.

Numerické modelování kotevního systému

V dizertaci se vysvětlují zásady posuzování svorníkové výztuže podzemního výrubu.


Všechny Dizertace ČVUT

Dizertace VUT

Ultrazvuková diagnostika masivních konstrukcí

Práce si klade za cíl využití ultrazvukové impulsové metody při zjišťování vnitřních vad v masivních betonových blocích

Využití modelů neuronových sítí pro hodnocení kvality vody

Dizertace se zabývá stanovením koncentrace zbytkového chlóru ve vodě s využitím nových přístupů


Všechny Dizertace VUT

 

STAVEBNÍ OBZOR

odborný lektorovaný časopis, vydává Fakulta stavební ČVUT Praha společně s Fakultou stavební VUT Brno, Fakultou stavební VŠB TU Ostrava a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 

INDEX 47 755

ISSN 1805-2576 (Online)

ISSN 1210-4027 (Print)

ISSN-L 1210-4027

Webdesign od WEBDEVEL